DiabloCZ.com

DiabloCZ.com banner
 

Game Info > Charaktery > Barbarian

 Na mé cestě jsem zaznamenal různé cizince, civilizace, faunu našeho světa, cestoval jsem široko daleko, ale nikdy předtím jsem nebyl ohromen s takovou hrůzou, jako když jsem stál na starověké tvrzi Bastion's Keep. Viděl jsem barbary, ty téměř legendární, ohromné, nelítostné, ovládajíc dvojité sekery v boji. Měli obydlí na posvátné hoře Arreat.

 

Nehybně jsem stál na místě a díval se na horu, jež byla trhána neobyčejnou silou. Podívaná, nepochopitelná věc, musím přiznat. Avšak co jsem před sebou viděl, nelze popřít.

 

"Co se zde skutečně stalo? Kde jsou ti vznešení, staří válečníci?"

 

I když byli pochopeni jako jednodušší, krvelační nájezdníci, dlouhá a hrdinská historie těchto hrdých lidí je nyní správně uznávána. A právě tam leží větší tragédie, pro ty z nás, co jsou obeznámeni s ušlechtilostí barbarů, pamatujte taky, co říkají jejich "bdění", pojem, který ležel na srdci jejich kultury.

 

Barbaři považují za svou povinnost zapřísáhle chránit horu Arreat a s ní tajemný předmět. Jsou přesvědčeni, že pokud selžou při dodržování své povinnosti k veliké hoře, nebo není-li proveden řádný pohřeb na jejích svazích, bude barbarům odepřena skutečná smrt bojovníka. Jejich duchové se budou potulovat zemí beze cti na celou věčnost.

 

Pokud zde zbyli nějací živí barbaři, skutečně musí být bez naděje. Možná toto je původ pověsti zrůdných věcí, vytvořených jako podoba barbarianů co do velikosti a krutosti, ale opravdu nejsou nic víc než neopodstatněné nelidské bestie. Mohla destrukce jejich domova, ale vlastně také jejich víry srazit tuto pozoruhodnou rasu na kolena?

 

Schopnosti:

Cleave – jedním úderem zraní více nepřátel
Ground Stomp – omračení nepřátel úderem do země
Leap – výskok, při kterém Barbar zraní nepřátelé
Seismic Slam – Barbar udeří do země, tím vytvoří jisté praskliny v zemi, které zraní několik nepřátel
Whirl Wind – Barbar rotuje a svýmy zbraněmi zasahuje nepřátele v dosahu

 

 

 

Copyright © 2008 - 2019 Jata, Jetro & Overwatch | Administrace
Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.