DiabloCZ.com

DiabloCZ.com banner
 

Game Info > Charaktery > Crusader

 Crusadeři, hnáni po staletí trvajícím úkolem očistit korupcí zužovanou a jimi milovanou Zakarumskou víru, jsou bojovníci za spravedlnost, kteří se zocelovali nelítostnými, brutálními boji v odporným zlem zamořujícím východní část Sanctuary.

 

Vedle nošení nesmírně těžkého brnění a ovládání širokého spektra surových a decimujících zbraní, používají pro oslabení nepřítele či posílení spojenců bojovou magii. Crusader, skutečný chodící tank, do každé party dobrodruhů přináší sílu i všestrannost.

 

Pasivní schopnosti:

Indestructible – Za každých 5 % chybějícího zdraví přidává 1 % k brnění.

Wrathful – Při blokaci úderu, zvyšuje o 5 % regeneraci hněvu (Wrath) po dobu 3 vteřin.
Heavenly Strength – Umožňuje nosit obouruční zbraň pouze v hlavní paži, je-li druhá paže obsazena štítem. Rychlost pohybu se ale sníží o 10 %.
Hold Your Ground – Zvyšuje o 5 % šanci na blokaci úderu. Snižuje o 0 % šanci na úhyb.

Against All Odds – Je-li Crusader obklopen nejméně 4 nepřáteli (v okruhu 15 yardů), zvyšuje šanci na kritický úder o 10 %.

Finery – Zvyšuje odolnost proti všem elementů za každý drahokam odlišné barvy v hráčově výstroji.

Holy Cause – Zvyšuje o 10 % Arcane Damage.

Vigilant – Zvyšuje regeneraci zdraví. Snižuje utrpěná nefyzická poškození.

 

Copyright © 2008 - 2019 Jata, Jetro & Overwatch | Administrace
Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.