DiabloCZ.com

DiabloCZ.com banner
 

Game Info > Charaktery > Demon Hunter

 Zrovna jsem se vrátil z cest na okraje zamrzlých pustin známých jako Dreadlands (Hrůzostrašné země), dříve to bylo překrásné místo, které se jakousi velkou pohromou navždy změnilo. Nyní zůstaly jen ruiny města a pustá krajina, nevhodné místo pro jakýkoliv život. Mířil jsem přes noc do vesnice Bronn, ale když jsem dorazil, našel jsem takovou zkázu, jakou jsem nikdy předtím neviděl. Hned při prvním náznaku nebezpečí jsem měl nebezpečí utéct, ale zvědavost mě táhla dál. Většina městských budov shořela do základů. Jedinou památkou po nich bylo několik ohořelých trámů. Popel se mi dostal do plic. Všude kolem se povalovala mrtvá těla, mnohá z nich roztrhaná a některá dokonce z poloviny strávená. Město bylo opuštěné.

Alespoň jsem si to myslel.

Z torza hostince, jedné z mála ještě stojících budov, vyrazila obrovská stvoření se šedou srstí a křičela na mě v nějakém ďábelském jazyce. Byly to hromady znetvořeného masa, svalů jako stvořených pro boj. Stál jsem bezmocně jako přimrzlý. Ten v jejich čele mě chytl za předek pláště a zvedl mě ze země. Jeho drápy se protrhaly přes látku i kůži. Do tváře mi dýchal svůj horký dech, přes nos mě praštil odporný zápach hnijícího masa. Hrdlo se mu doširoka rozevřelo a já viděl řady nabroušených zubů, zažloutlých a zbarvených krví. Myslel jsem jen na to, že můj hlas bude navěky umlčen, už vám, věrným čtenářům, nikdy neosvětlím další z divů našeho světa.

Okolo ucha mi zasvištěl ostrý zvuk. Byl to šíp z kuše namířený přímo do oka té stvůry přede mnou. Tvář jsem měl postříkanou jeho planoucí krví. Vydal nelidský výkřik bolesti a odhodil mě na zem a snažil se po útočníkovi chňapnout. Další stvoření se po tomto neviditelném útočníkovi poohlíželo a na mě se na chvíli zapomenulo. Když jsem se zvedl ze země na nohy, rozhlédl jsem se kolem, odkud byl ten šíp vystřelen.

Tenkrát jsem viděl poprvé lovkyni démonů.

Té dívce nemohlo být víc než dvacet. Vynořila se ze stínů vržených zapadajícím sluncem a neplýtvala časem a vrhla se na zbytek útočníků. V jejích rukách byly dvě kuše, nad hlavou mi létaly ohnivé šípy a tvořily žárivý oblouk, zabodávaly se do těch ohromných monster. Každá střela našla svůj cíl v jedné z těch rohatých bestií, takže se zdálo, že jich je hodně. Zahlédl jsem, jak se na ní zezadu sápou další divoké zrůdy. Hlas mi zamrzl v hrdle, když jsem se pokoušel ji varovat. Nemusel jsem mít strach: měla vše pod kontrolou. Lovkyně sáhla na svůj opasek a hodila jim do cesty trojici podivných kovových koulí. Monstra se podívala dolů zrovna, když pasti explodovaly a světlo a oheň je oslepily. Dalo jí to dostatek času na to, aby je odrazila a pomocí kuší jednoho po druhém zneškodnila.

Po posledním přehlédnutí města zřejmě spokojena, že už na ni nečíhá žádné nebezpečí, ke mně předstoupila a smutně zatřásla hlavou. Na její tváři se objevil pohled plný zklamání, když vracela kuše na obvyklé místo k bokům zakrytým pláštěm.

"Nikdo nepřežil," hořce odeskla.

Říkají si lovci démonů, je to skupina fanatických válečníků, kteří se zavázali přísahou k jediné věci: zničení všech stvoření Planoucích pekel. Je jich několik stovek a domovem jim jsou Dreadlands, aby mohli žít a trénovat, aniž by překáželi nějakému národu, který by měl obavy z toho, že má takovou hrůzostrašnou skupinu uvnitř svých hranic (přestože je vždy více jak polovina vyslána po celém světě jako tato dívka, aby našli pekelné líhně). V každém z lovců démonů je něco, co jim dává sílu odolávat démonické nákaze, která by většinu lidí přivedla k šílenství. Tuto sílu stále zdokonalují, takže jim jejich odolnost umožňuje používat sílu démonů jako zbraň. Ale jejich poslání a síla není to jediné, co je spojuje.

Té noci mi ta dívka vyprávěla o svém životě. O tom, jak když byla dítě, její město přepadli démoni. Sledovala, jak démoni ničí její domov a vypalují celou vesnici. Zabili všechny, které znala, a okradli všechny, které milovala. Měla s nimi zemřít, ale utekla. Skrývala se před pekelnými líhněmi několik dnů, až ji našel lovec démonů, který v ní spatřil sílu a přijal ji za vlastní. Úplně každý lovec démonů, jak mi řekla, má podobný příběh.

Oni jsou ti, co přežili, oni touží po odvetě.

 

Schopnosti:

Fan of Knives

Molten Arrow

Grenade

Bola

Entangling Shot

 

 

Copyright © 2008 - 2019 Jata, Jetro & Overwatch | Administrace
Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.