DiabloCZ.com

DiabloCZ.com banner
 

Game Info > Charaktery > Wizard

 Vzhledem k mému nedostatku tolerance pro ty, kteří používají magii k jejich vlastním zločinným úmyslům si mnozí myslí, že mám averzi vůči praktikování umění magie na filozofické úrovni. Nic by nemohlo být dále od pravdy. Můj spor je s těmi kouzelníky, kteří odmítají respektovat pradávné tradice a učení - učení, které se zdokonalovalo po milénia, aby zachovalo respekt k autoritám a řádu k zákonům.

Nedávno propadla Caldeumská mládež přehnaným báchorkám právě o takovémto mágovi. Tak je to spárvně: použil jsem termín Mág, ne kouzelník. Zdá se, že dokonce i titul civilizovaného člověka schopného kouzlit je příliš omezujícím pro tohoto zbohatlíka. Díky mým kontaktům ve Svatyni magických klanů jsem jeden z mála, který ví skutečnou pravdu za těmi všemi řečmi, které kolují ulicemi, o tomto pokrytci, který se se svojí magií neuváženě předvádí.

Tento Mág sem byl poslán, aby strávila svá raná léta pod opatrovnictvím nejlepších mágů na světě. No, zdá se, že na jejím rodném ostrově Xiansai zanedbali výuku chování, protože již od počátku byla hrubá a neochotná spolupracovat. Původně byla v péči kouzelnického klanu Zann Esu, ale poté byla předána Vizjereiům s nadějí, že přísná a neoblomná disciplína zlomí jejího anarchického ducha. Ale dokonce i vážení Vizjereiští instruktoři ji nebyli schopni udržet na uzdě. Neustále ji nacházeli, jak vyhledává nebezpečné a zakázané kouzla, bez ohledu na následky pro ni, či její okolí.

Ačkoliv historky o jejím proniknutí do neslavných Bitter Depths pod Sanctumem nejsou pravdivé, byla přichycena v Pradávném Repozitáři, kde se necházejí ta nejnebezpečnější zaklínadla, bezpečně schovaná před veřejností. Když se střetla s velkým Vizjereiským mágem Valthekem a byla požádána o vysvětlení, raději jej bezostyšně napadla, než aby čelila trestu, který náležel jejím činům. Přehnané báchorky o tomto souboji dosáhly až mýtických proporcí, které zveličila místní omladina, ale stačí říct, že neporazila nejmocnějšího Ysharijského mága v jednom jediném, čestném souboji. Detaily této potyčky jsou pořád nejasné a Valthek je stále v bezvědomí, ale spolehlivý zdroj potvrdil, že se spoléhala na zákeřné a podvodné taktiky, aby tohoto velkého muže porazila. Také mi potvrdili, že ta obrovská škoda na majetku a celé budově byla způsobena magickým hrdinstvím Valtheka, nikoliv zbohatlicí. Nikdo neví kde se nyní nachází, ihned po potyčce totiž opustila město.

Není mým úmyslem vyvolávat poplach, je to ale nepříjemná situace. Mladý, nezkušený a rebelský mág se nyní toulá po světě, fušujíc do mocné magie, které ona sama nerozumí. Ti moudřejší již dávno zjistili, že některé školy magie jsou příliš nebezpečné a zakázali jejich praktikování. A právě tyto školy magie se tento mladý mág rozhodl prozkoumat - magii, která se soustředí na manipulaci s primárními silami, ze kterých je vytvořena samotná realita. Představte si mladou, devatenáctiletou tvrdohlavou dívku, která může manipulovat s časem dle svého uvážení! Jen ta představa je strašidelná. Vkládám mé největší naděje v to, aby se tento samozvaný mág nikdy nevrátil do Caldea.

 

Schopnosti:

Disintegrate - vyšle paprsek čisté energie způsobující každou sekundu 10 arcane poškození; poškození jsou upravena po každé na 80 %, když paprsek projde cílem
Electrocute - vyšle bleskový oblouk z konečků prstů Wizarda a elektřinou nepřátelům způsobí 4-5 poškození, zásahne až 2 cíle
Teleport - přemístí na vybrané místo až 40 stop vzdálené
Magic Missile - vystřelí 1 střelu energie na nepřítele a způsobí mu 7-13 arcane poškození

Slow Time - odchýlení od časoprostoru, zpomalí okolní monstra a projektily, zvýšení cooldownu na útoku nepřítele

 

 

 

Copyright © 2008 - 2019 Jata, Jetro & Overwatch | Administrace
Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.