DiabloCZ.com

DiabloCZ.com banner
 

Prostředí > Caldeum

Caldeum bylo jedno z nejhrdějších měst v celém Kehjistanu. Hlavní obchodní město známého světa. Caldeum nebylo nikdy chápáno jako srdce impéria, i přes soupeře Viz-jun a později Kurast, myšleno velikostí a ti, kteří nazývali Caldeum jejich domovem. Dokonce i když vypukly Mage Clan Wars (války kouzelných klanů), bitvy v Caldeum nebyly nikdy tolerovány, aby měly vliv na obchod. Zatímco pro politika a magii to může být důležité, pro obchod je to vážná věc. Vždyť Kurast se vidí jako centrum světa, mohli by říct. Budeme se držet naší bezplatné výměny zboží, měny, a nápadů.

Ale jednou se hrdost tohoto velkého města obrátila v temnotu. Při pohledu nazpět, nyní musím říct, že město začlo hnít. Když velká část Kurastských šlechticů opustila své domovy a usadila v rezidencích Caldeum. Slyšel jsem všechny strašné a neuvěřitelné fámy, proč utíkali ze svého města, ale důvody se netýkaly nás. Byly to jejich obavy, které držely nás zájem. Jako úlevu být v bezpečí před čímkoliv co šířili, jejich způsoby se změnily na právo, nakonec k aroganci. Neměli žádné "oprávnění" požadovat místo u obchodní rady, jimiž se řídí naše město a byli připraveni použít bohatství k najmutí žoldáků potřebných k usměrnění našich myšlenek.

 

 

Byl jsem zpočátku nejistý, když císař Kehjistanu čelil této rychle se zhoršující situaci. Nicméně jeho mistrovský šarm, vedení a intelegince, měla rychle vyřešit konflikt mezi naší Radou a Kurastkými šlechtici. když jej lid plně podpořil v roli našeho císaře, viděl jsem tento úspěch jako zázrak. I když jsme vždy byli součástí Kehistanského impéria a pod jeho pravidly, vždy jsme se chovali jako samostatná entita, zavázaná nikomu, jenom sobě. V té době katastrofa vypadala jako odvrácená, ale nyní je až příliš zřejmé, že to byl jen tenký, skrytý plášť našeho zdvořilého chování

Tento plášť se začal trhat, když císař Hakan onemocněl. Jeho vliv začal slábnout a nálada v Caldeum se změnila s jeho zdravím. Jak se jeho stav horšil, tak stejně naše slušné město.

Když zemřel a trůn převzal jeho nepovedený syn, Caldeum se točil v propasti. Vypadá to, že náš seznam nemocí nikdy neskončí: stát utlačovaný v kterém jsme žili, naše nekompetentí vedení, netolerantní Zakarum a jejich hádky s mágy.... mohl bych přejít na další stránky

Copyright © 2008 - 2019 Jata, Jetro & Overwatch | Administrace
Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.