DiabloCZ.com

DiabloCZ.com banner
 

Bestiář > Gnarled Walkers

 Divočina, se svými bohatými poli a malebnými řekami, je tak překrásná jako procházka Tristramem. Vítr na sebe bere znamení onoho světa, jakmile se člověk blíží k rybářské vesnici Wortham. Mé pátrání po sepsání kouzel, báječností a často příliš nebezpečných obyvatel našeho světa mě tam dovedlo. Doufal jsem, že najdu průvodce, který by mě bezpečně přivedl do Festering Wood (Hnijícího lesa) a zpět, protože se mám jít podívat na podivná stvoření, kterými jsou "gnarled walkers".

 

Můžete se ptát, co to ten gnarled walker je. Je to jednoduše chodící strom - lesní přízrak - nebo je to něco víc? Opravdu to žije? To jsou otázky, o jejichž odpověď jsem usiloval, když jsem kráčel do vesnice Wortham ten jasný den, který se pak, zatímco byla moje pozornost jinde, nějak změnil na temný a pochmurný. Ale těch pár lidí, co jsem ve Worthamu potkal, bylo hodně zamlklí, nebyli ochotni odpovědět na mé dotazy.

 

 Jakmile jsem ohledal cestu kolem skomírajícího města, bylo nemožné nevšímnout si skutečnosti, že most, přes který jsem chtěl přejít do Festering Wood, byl zničen, spálen bez dalších oprav. Moje otázky ohledně této shody náhod byly nezodpovězeny. Rovněž jsem shledal zvláštním, že jsou ve vesnici jenom starší lidé s výjimkou jedné krásné dívky, jejíž otec byl docela tvrdošíjný, a tak si od ní držím odstup. Ačkoliv byl ohledně toho docela nevrlý, jakmile jsem ho přesvědčil, že nemám zájem o jeho dceru, byl najednou dost přátelský. Představil se jako Pablo DeSoto a v můj prospěch byl velmi dobře informovaný o několika tématech, pokud jde o magii a předmět mého hledání.

 

Podle mistra DeSoto se odvozuje název Festering Wood ze skutečnosti, že všechno v něm překypuje a vře zlým záměrem: dokonce i země samotná povstala a pohltila člověka. Když jsem ho tak nějak dotlačil dál ohledně gnarled walkers, dlouze kázal pokud jde o jejich skutečnou povahu. Říkal, že jsou to hnusná záhadná stvoření z jiné oblasti, která mohou přežít v našem světě pouze vysáváním životní síly z lidí nebo zvířat. Tyto ohavné bytosti si změnily vzhled na ten podobný stromům, a tím lákají kořist blíže, aby ji mohly celou sníst a obohatit své rezervy temné síly. Pohybují se uvážlivě a některé jsou známé, že vylučují hnusný zápach, který otráví jejich oběti. Mistr DeSoto si je jistý, že původ walkerů a samotného Festering Wood může být vystopován do dob pokusů nekromantů, kteří, jak on tvrdí, jsou odpovědní za velkou část zla, které náš svět postihlo. Vyložil mi kompletně svou teorii, že "celá Diablova nehoda", jak to nazývá, byla také sestrojena pomocí jejich temných uměních.

 

Bez ohledu na to, jestli to je pravda nebo ne, cítil jsem se šťastný, že jsem nemohl najít průvodce, který by mě do Festering Wood dovedl. Po vyslyšení toho, co se tam děje, jsem se rozhodl, že je to daleko spíše pro odvážné povahy než pro mě.

 

Copyright © 2008 - 2024 Jata, Jetro & Overwatch | Administrace
Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.