DiabloCZ.com

DiabloCZ.com banner
 

Bestiář > Fallen Ones

 The Fallen Ones jsou jedinečné plemeno skutečného démonického původu, jedni z mála, které jsem si mohl ověřit i z jiných zdrojů než prastarých Vizjereiských svazků, které vlastním. (Jak jsem ke zmíněným svazkům přišel, zůstane raději i nadále mé tajemství.)

 

Jak moji čtenáři dobře vědí, rané Vizjereiský spisy jsou jen povětšinou o něco víc než vypočítavá propaganda zaměřená na očištění ohavných činů spáchaných klany kouzelníků. Třeba nyní již víme, že Goatmani byli náhodnými lidskými oběťmi starého zápasu Vizjereiů o moc (viz můj zápisek o tragické historii Khazry), zatímco dávné Vizjereiské texty by nás donutily uvěřit tomu, že to byli ve skutečnosti démoni - nic menšího než posluhovači Baala!

 

Přesto jsem při dlouhém vzájemném ověřování s dalšími rukopisy ve své rozlehlé knihovně zjistil, že Vizjereiské znázornění stvoření známých jak The Fallen Ones je fakticky správný.

 

Citace z pátého svazku Demonicus de Zoltun Kulle:

 

FALLEN ONES (Nanus Improbus)

Jen stěží se tomu dá věřit, že The Fallen Ones byli vysoko postavení démoni Burning Hells. Sloužili příkazům Azmodanovy ruky, vykonávali věci, které by on nedělal a do kterých by se nemohl zaplést. Byli nástrojem Azmodanova prvního neúspěšného pokusu o usurpování moci Diabla a jeho bratrů, a po onom selhání propadli Fallen plnému hněvu Diabla. Byli předěláni na malé, legrační impy, v protikladu k jejich předešlým mocným formám. Kromě toho s nadějí doufali, že by mohl Azmodan otočit jejich stav, ale pořádně se mýlili. Rozčilený Azmodan je činil odpovědnými za pokračující vládu Prime Evils, a tak nechal Fallen v jejich nových tělech, která by mu mohla věčně sloužit k pobavení. Jejich selhání mu poskytlo informace, které potřeboval k úspěšnému sesazení Diabla a jeho bratrů - událost nyní známá jako "Dark Exile" - ale tento fakt neobměkčil jeho srdce a on neměl s Fallen žádné slitování.

Když byla tato zlomyslná terorizující stvoření vypuštěna svým pánem, Azmodanem, na náš svět, zobrazovala tendenci k rojení se jako masachtivá sarančata a byli také známí tím, že byli schopni rozebrat spící vesnici během pár minut. Přes nevelký vzrůst a opičí vzhled oplývají tato stvoření neobyčejnou silou a nepřirozenou hbitostí. Jediná činnost, kromě hodování na lidském mase, která dává těmto nevyslovitelným hrůzám potěšení, je také plození nových jedinců; z toho důvodu se s nimi často setkáme ve velkých skupinách.

Nicméně díky jejich menšímu vzrůstu je jedním z hlavních rysů tohoto druhu zbabělost. Snadno ustupují, jakmile jeden z jejich bratrů padne v boji.

Fallen Ones nemají tendenci se shromažďovat ve větší organizace, kromě jejich náchylnosti k rojení se. To je pro lidskou rasu jediné štěstí, protože dosahují takových počtů, že kdyby se spojili dohromady, snadno by zdolali menší město.

 

Po sáhodlouhém výzkumu jsem rozlišil těchto pět druhů Fallen:

 

  • Imps - Jedná se o nejběžnější démony z rodu Fallen. Jsou stereotypní jak ve vzhledu, tak v chování; malí, červení, hemžící se, krvežízniví a zbabělí.
  • Shaman - Fallen Shaman kněží vedou tábory Fallen. Také jsem zaslechl zvěsti, že mají schopnost vzkřísit mrtvé impy!
  • Lunatic - Tyto vzteklé, přerostlé Fallen kreatury jsou nafouknuté zdánlivě jen k tomu, aby praskly a navodily dojem podpořený skutečností, že tito duševně choří démoni pronásledují své zamýšlené oběti a potom se probodnou a explodují. Pro tyto šílené bytosti nelze nalézt vhodnější jméno.

 

Fallen Imp Fallen Shaman Fallen Lunatic

 

  • Overseer - Fallen dozorce přivádí své menší uličnické choutky k zuřivosti, i třeba pomocí svého opičího skákání a vrčení. Overseer mezi skupinou Fallen je nebezpečná věc, jelikož zbabělost, která obvykle většinu z nich charakterizuje, je přemožena strachem z mnohem větších bratrů.
  • Hounds - Tyto slintající ohavnosti se obvykle nacházejí mezi skupinami Fallen a jsou využíváni jako strážná zvířata, tahači nákladů nebo slouží dokonce jako jídlo pro své démonické pány. Tyto bestie jsou nadmíru loajální, bez ohledu na zneužívání na nich prováděného.

 

Fallen Overseer Fallen Hound

 

Mám podezření, že existují ještě alespoň dva další druhy, ale bude to ještě chvíli trvat, než dokončím svá bádání a odhalím teorie spolu s dokonalým rodokmenem těchto ďáblíků.

 

Copyright © 2008 - 2024 Jata, Jetro & Overwatch | Administrace
Diablo and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.